آگهی استخدام عکاس در تیم طراحی سایت

استخدام عکاس در تیم طراحی سایت

1398-10-14

استخدام عکاس در تیم حرفه ای جهت تکمیل گروه خود. افراد آشنا به ادیت عکس ها و برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

استخدام عکاس در تیم حرفه ای جهت تکمیل گروه خود. افراد آشنا به ادیت عکس ها و برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی