آگهی استخدام کارمند فروش خانم

استخدام کارمند فروش خانم

1397-08-28

استخدام کارمند فروش خانم جهت بازاریابی تلفنی به صورت تمام وقت با حقوق 1.750 م تومان از ساعت 8 الی 17

استخدام کارمند فروش خانم جهت بازاریابی تلفنی به صورت تمام وقت با حقوق 1.750 م تومان از ساعت 8 الی 17

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی