آگهی استخدام كارگر مرغدارى زوج

استخدام كارگر مرغدارى زوج

1398-10-15

استخدام كارگر مرغدارى ٢٤ ساعته با خانه براى ماندن

استخدام كارگر مرغدارى ٢٤ ساعته با خانه براى ماندن

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی