آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در باشگاه

استخدام منشی خانم جهت همکاری در باشگاه

1398-10-11

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک باشگاه ورزشی با محیطی آرام

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک باشگاه ورزشی با محیطی آرام

تهران نازی آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی