آگهی استخدام فروشنده در مرکز خرید تیراژه

استخدام فروشنده در مرکز خرید تیراژه

1397-08-28

فروشنده با روابط عمومی بالا در مرکز خرید تیراژه جهت استخدام مراجعه حضوری به آدرس شریعتی بین بهشتی و حضرت رسول الزامی است.

فروشنده با روابط عمومی بالا در مرکز خرید تیراژه جهت استخدام مراجعه حضوری به آدرس شریعتی بین بهشتی و حضرت رسول الزامی است.

دزفول

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی