آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر

1398-10-11

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر. افراد آشنا به امور رایانه ای - فضای مجازی - مدیریت متون و ترجمه آنها در ارتباط باشند

استخدام کارمند تولید محتوا در مجموعه معتبر. افراد آشنا به امور رایانه ای - فضای مجازی - مدیریت متون و ترجمه آنها در ارتباط باشند

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی