آگهی استخدام کارمند اداری در شرکت عمرانی

استخدام کارمند اداری در شرکت عمرانی

1397-08-28

شرکت عمرانی از یک نفر خانم یا آقا جهت کار های اداری دعوت به همکاری میکند.

شرکت عمرانی از یک نفر خانم یا آقا جهت کار های اداری دعوت به همکاری میکند.

اهواز امانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی