آگهی استخدام گرافیست در شرکت معتبر

استخدام گرافیست در شرکت معتبر

1398-10-11

استخدام گرافیست در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود.مناسب افراد خلاق - خوش بیان و آشنا به برنامه های تخصصی

استخدام گرافیست در شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود.مناسب افراد خلاق - خوش بیان و آشنا به برنامه های تخصصی

تهران پاسداران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی