آگهی استخدام خواننده در موسسه فرهنگی

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی

1398-10-10

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی . موقعیت کاری خوب با ارایه خدمات جانبی. افراد خوش صدا و علاقمند به کار تماس بگیرند

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی . موقعیت کاری خوب با ارایه خدمات جانبی. افراد خوش صدا و علاقمند به کار تماس بگیرند

تهران تهرانسر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی