آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت پخش لوازم پزشکی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت پخش لوازم پزشکی

1398-10-10

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت پخش لوازم پزشکی با درآمد خوب و مزایاخا

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت پخش لوازم پزشکی با درآمد خوب و مزایاخا

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی