آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت مهاجرتی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت مهاجرتی

1398-10-10

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت مهاجرتی با درآمدی رضایت بخش

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت مهاجرتی با درآمدی رضایت بخش

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی