آگهی استخدام خواننده در مجموعه فرهنگی

استخدام خواننده در مجموعه فرهنگی

1398-10-10

استخدام خواننده در مجموعه فرهنگی جهت رشد گروه خود. موقعیت کاری خوب با حمایت مالی از افراد فعال و آشنا به کار

استخدام خواننده در مجموعه فرهنگی جهت رشد گروه خود. موقعیت کاری خوب با حمایت مالی از افراد فعال و آشنا به کار

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی