آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در شرکت اکسین

استخدام منشی خانم جهت همکاری در شرکت اکسین

1398-10-07

استخدام دو نفر منشی خانم جهت همکاری در شرکت اکسین با درآمد خوب

استخدام دو نفر منشی خانم جهت همکاری در شرکت اکسین با درآمد خوب

شیراز زند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی