آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-08-28

استخدام منشی خانم با حقوق مکفی و بیمه در محیطی اداری

استخدام منشی خانم با حقوق مکفی و بیمه در محیطی اداری

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی