آگهی استخدام کارشناس رایانه در موسسه مجاز

استخدام کارشناس رایانه در موسسه مجاز

1398-10-06

استخدام کارشناس رایانه در موسسه مجاز جهت تکمیل گروه خود. افراد آشنا به امور فنی و کد نویسی حرفه ای در ارتباط باشند

استخدام کارشناس رایانه در موسسه مجاز جهت تکمیل گروه خود. افراد آشنا به امور فنی و کد نویسی حرفه ای در ارتباط باشند

تهران تهرانسر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی