آگهی استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

1398-10-06

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. افراد جوان - خوش بیان و دارای ظاهر مناسب در ارتباط باشند

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. افراد جوان - خوش بیان و دارای ظاهر مناسب در ارتباط باشند

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی