آگهی استخدام کارشناس تولید محتوا در استارتاپ

استخدام کارشناس تولید محتوا در استارتاپ

1398-10-05

استخدام کارشناس تولید محتوا در مجموعه معتبر برای چند ساعت در روز. برای افراد دارای سیستم و آشنا به امور فنی رایانه

استخدام کارشناس تولید محتوا در مجموعه معتبر برای چند ساعت در روز. برای افراد دارای سیستم و آشنا به امور فنی رایانه

تهران جمالزاده

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی