آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-08-28

استخدام منشی خانم حتی دانشجو در محیطی اداری جهت انجام امور دفتری با حقوق ثابت 2.500 م تومان با بیمه

استخدام منشی خانم حتی دانشجو در محیطی اداری جهت انجام امور دفتری با حقوق ثابت 2.500 م تومان با بیمه

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی