آگهی استخدام کارشناس کامپیوتر در مجموعه معتبر

استخدام کارشناس کامپیوتر در مجموعه معتبر

1398-10-04

استخدام کارشناس کامپیوتر در مجموعه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد مسئولیت پذیر - آشنا به امور فنی و سایت ها.

استخدام کارشناس کامپیوتر در مجموعه معتبر. موقعیت کاری خوب برای افراد مسئولیت پذیر - آشنا به امور فنی و سایت ها.

تهران شهر قدس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی