آگهی استخدام کارآموز گویندگی در موسسه هنری

استخدام کارآموز گویندگی در موسسه هنری

1398-10-04

استخدام کارآموز گویندگی در موسسه هنری با شرایط کاری خوب و آموزش های تخصصی برای افراد خوش بیان و علاقمند به کار

استخدام کارآموز گویندگی در موسسه هنری با شرایط کاری خوب و آموزش های تخصصی برای افراد خوش بیان و علاقمند به کار

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی