آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت پخش مواد غذایی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت پخش مواد غذایی

1398-10-04

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت پخش مواد غذایی با درآمد خوب و مزایا

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک شرکت پخش مواد غذایی با درآمد خوب و مزایا

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی