آگهی استخدام راننده با خودرو جهت همکاری در تاکسی تلفنی ارس

استخدام راننده با خودرو جهت همکاری در تاکسی تلفنی ارس

1398-10-05

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت همکاری در تاکسی تلفنی ارس با درآمد بالا و زنگ خور خوب

استخدام تعدادی راننده با خودرو جهت همکاری در تاکسی تلفنی ارس با درآمد بالا و زنگ خور خوب

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی