آگهی استخدام بازیگر در موسسه هنری

استخدام بازیگر در موسسه هنری

1398-10-02

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. افراد خوش بیان - علاقمند به کار و دارای ظاهر مناسب در ارتباط باشند

استخدام بازیگر در موسسه هنری جهت تکمیل گروه خود. افراد خوش بیان - علاقمند به کار و دارای ظاهر مناسب در ارتباط باشند

تهران جنت آباد مرکزی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی