آگهی استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی

1398-10-02

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی به صورت غیرحضوری. افراد ماهر - آشنا به امور تخصصی و برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در مجموعه فرهنگی به صورت غیرحضوری. افراد ماهر - آشنا به امور تخصصی و برنامه های کاربردی در ارتباط باشند

تهران مطهری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی