آگهی استخدام نوازنده در مجموعه هنری

استخدام نوازنده در مجموعه هنری

1398-10-02

استخدام نوازنده در مجموعه هنری جهت رشد مجموعه خود. افراد با تجربه و دارای توانایی انجام اجرا های زنده در ارتباط باشند

استخدام نوازنده در مجموعه هنری جهت رشد مجموعه خود. افراد با تجربه و دارای توانایی انجام اجرا های زنده در ارتباط باشند

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی