آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر دکوراسیون داخلی

استخدام منشی خانم جهت همکاری در دفتر دکوراسیون داخلی

1398-10-02

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در دفتر دکوراسیون داخلی با درآمد خوب

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در دفتر دکوراسیون داخلی با درآمد خوب

کرج شهرک وحدت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی