آگهی استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی

1398-09-30

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. موقعیت کاری خوب برای افراد خلاق و آشنا به امور فضای مجازی

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. موقعیت کاری خوب برای افراد خلاق و آشنا به امور فضای مجازی

تهران آجودانیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی