آگهی استخدام خواننده در موسسه فرهنگی

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی

1398-09-30

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود.برای افراد خوش بیان - فعال - دارای صدای مناسب و آشنا به کار

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود.برای افراد خوش بیان - فعال - دارای صدای مناسب و آشنا به کار

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی