آگهی استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک سالن ماساژ

استخدام منشی خانم جهت همکاری در یک سالن ماساژ

1398-09-28

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک سالن ماساژ با درآمد مکفی و محیطی دوستانه

استخدام یک نفر منشی خانم جهت همکاری در یک سالن ماساژ با درآمد مکفی و محیطی دوستانه

تهران پرند

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی