آگهی استخدام فروشنده جهت کار در الکتریکی

استخدام فروشنده جهت کار در الکتریکی

1397-08-28

استخدام فروشنده با سابقه جهت کار در الکتریکی علاقه مندان با شماره مندرج تماس حاصل نمایند

استخدام فروشنده با سابقه جهت کار در الکتریکی علاقه مندان با شماره مندرج تماس حاصل نمایند

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی