آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت ریما گشت سپید

استخدام کارمند آی تی در شرکت ریما گشت سپید

1398-09-28

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با محیط کاری فعال و شرایط خوب برای افراد خوش بیان و آشنا به برنامه های کاربردی

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با محیط کاری فعال و شرایط خوب برای افراد خوش بیان و آشنا به برنامه های کاربردی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی