آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-09-28

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز با درآمد خوب و بیمه برای افراد با سلیقه و آشنا به امور گرافیکی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز با درآمد خوب و بیمه برای افراد با سلیقه و آشنا به امور گرافیکی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی