آگهی استخدام برنامه نویس در موسسه معتبر

استخدام برنامه نویس در موسسه معتبر

1398-09-28

استخدام برنامه نویس در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود. مناسب افراد دارای اطلاعات کاری بالا و آشنا به ساخت اپ

استخدام برنامه نویس در موسسه معتبر جهت تکمیل کادر خود. مناسب افراد دارای اطلاعات کاری بالا و آشنا به ساخت اپ

تهران ونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی