آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر

1398-09-28

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر.مناسب افراد خوش برخورد - آشنا به ادیت عکس ها و جذب مخاطب

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت معتبر.مناسب افراد خوش برخورد - آشنا به ادیت عکس ها و جذب مخاطب

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی