آگهی استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در آژانس دانشگاه رازی

استخدام راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در آژانس دانشگاه رازی

1397-08-28

استخدام تعدادی راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در آژانس دانشگاه راضی با سرویس دهی بالا و درامد خوب

استخدام تعدادی راننده با ماشین مدل بالا جهت همکاری در آژانس دانشگاه راضی با سرویس دهی بالا و درامد خوب

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی