آگهی استخدام دستیار پزشک در مجموعه درمانی زیبایی

استخدام دستیار پزشک در مجموعه درمانی زیبایی

1398-09-27

استخدام دستیار پزشک در مجموعه درمانی زیبایی. موقعیت کاری بسیار خوب برای افراد سالم - با تجربه و آشنا به امور تخصصی

استخدام دستیار پزشک در مجموعه درمانی زیبایی. موقعیت کاری بسیار خوب برای افراد سالم - با تجربه و آشنا به امور تخصصی

تهران آرژانتین

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی