آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

1398-09-27

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز با درآمد مناسب برای افراد فعال -آشنا به امور تبلغیاتی و گرافیکی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز با درآمد مناسب برای افراد فعال -آشنا به امور تبلغیاتی و گرافیکی

کرج عظیمیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی