آگهی استخدام دستیار عکاس در موسسه فرهنگی

استخدام دستیار عکاس در موسسه فرهنگی

1398-09-27

استخدام دستیار عکاس در موسسه فرهنگی با محیط کاری حرفه ای و شرایط خوب برای افراد خوش بیان و آشنا به کار

استخدام دستیار عکاس در موسسه فرهنگی با محیط کاری حرفه ای و شرایط خوب برای افراد خوش بیان و آشنا به کار

تهران ستارخان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی