آگهی استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی

1398-09-26

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی با محیط کاری فعال و شرایط خوب برای افراد با تجربه - خلا و آشنا به برنامه های تخصصی

استخدام تدوینگر در موسسه فرهنگی با محیط کاری فعال و شرایط خوب برای افراد با تجربه - خلا و آشنا به برنامه های تخصصی

تهران سعادت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی