آگهی استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی

1398-09-26

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود . موقعیت کاری خوب برای کودکان و نوجوانان علاقمند به کار

استخدام بازیگر در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود . موقعیت کاری خوب برای کودکان و نوجوانان علاقمند به کار

تهران شهرک غرب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی