آگهی استخدام عکاس در موسسه هنری

استخدام عکاس در موسسه هنری

1398-09-26

استخدام عکاس در موسسه هنری جهت تکمیل کادر خود. افراد آشنا به ادیت عکس ها و امور تخصصی کار تماس بگیرند

استخدام عکاس در موسسه هنری جهت تکمیل کادر خود. افراد آشنا به ادیت عکس ها و امور تخصصی کار تماس بگیرند

تهران الهیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی