آگهی استخدام راننده با نیسان یخچالدار

استخدام راننده با نیسان یخچالدار

1398-09-26

استخدام تعدادی راننده با نیسان یخچالدار جهت همکاری در یک شرکت پخش مواد غذایی با درآمد کاری خوب

استخدام تعدادی راننده با نیسان یخچالدار جهت همکاری در یک شرکت پخش مواد غذایی با درآمد کاری خوب

شیراز صدرا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی