آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

1398-09-26

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر. افراد خوش برخورد - آشنا به برنامه های کاربردی و توانایی ارایه ضمانت در ارتباط باشند

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر. افراد خوش برخورد - آشنا به برنامه های کاربردی و توانایی ارایه ضمانت در ارتباط باشند

کرج مارلیک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی