آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر

1398-09-26

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با محیط کاری صمیمی و شرایط خوب برای افراد منظم و آشنا به خدمات رایانه ای

استخدام کارمند آی تی در شرکت معتبر با محیط کاری صمیمی و شرایط خوب برای افراد منظم و آشنا به خدمات رایانه ای

کرج فردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی