آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

1398-09-26

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر جهت تکمیل گروه خود. افراد فعال و آشنا به خدمات رایانه ای در ارتباط باشند

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر جهت تکمیل گروه خود. افراد فعال و آشنا به خدمات رایانه ای در ارتباط باشند

کرج شهر جدید اندیشه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی