آگهی استخدام کارشناس رایانه در مجموعه معتبر

استخدام کارشناس رایانه در مجموعه معتبر

1398-09-26

استخدام کارشناس رایانه در مجموعه معتبر به صورت نیمه وقت. افراد آشنا به امور فنی و دارای تحصیلات مرتبط در ارتباط باشند

استخدام کارشناس رایانه در مجموعه معتبر به صورت نیمه وقت. افراد آشنا به امور فنی و دارای تحصیلات مرتبط در ارتباط باشند

کرمانشاه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی