آگهی استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر

1398-09-26

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با محیط کاری صمیمی. بانوان خوش بیان و آشنا به خدمات رایانه ای در ارتباط باشند

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با محیط کاری صمیمی. بانوان خوش بیان و آشنا به خدمات رایانه ای در ارتباط باشند

کرمان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی