آگهی استخدام کارشناس رایانه در موسسه مجاز

استخدام کارشناس رایانه در موسسه مجاز

1398-09-26

استخدام کارشناس رایانه در موسسه مجاز با محیط کاری حرفه ای و شرایط خوب برای افراد خوش بیان و آشنا به امور فنی

استخدام کارشناس رایانه در موسسه مجاز با محیط کاری حرفه ای و شرایط خوب برای افراد خوش بیان و آشنا به امور فنی

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی