آگهی استخدام گرافیست در موسسه معتبر

استخدام گرافیست در موسسه معتبر

1398-09-26

استخدام گرافیست در موسسه معتبر جهت رشد گروه خود. برای افراد آشنا به ادیت انواع عکس و فیلم و دارای تجربه کاری

استخدام گرافیست در موسسه معتبر جهت رشد گروه خود. برای افراد آشنا به ادیت انواع عکس و فیلم و دارای تجربه کاری

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی