آگهی استخدام خواننده در موسسه فرهنگی

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی

1398-09-25

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. افراد خوش صدا - آشنا و علاقمند به کار در ارتباط باشند

استخدام خواننده در موسسه فرهنگی جهت تکمیل گروه خود. افراد خوش صدا - آشنا و علاقمند به کار در ارتباط باشند

تهران میدان ولیعصر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی